BLOG

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na założeniu, że nasze MYŚLI i przekonania wpływają na nasze EMOCJE i ZACHOWANIA w codziennym życiu – w stosunku do innych i do nas samych. Koncentruje się ona na „TU I TERAZ”, a nie na przeszłości, dlatego jej celem jest POZNANIE aktualnego sposobu myślenia, bieżących zachowań oraz sposobów komunikowania.

 

Jest ona nastawiona na konkretny CEL, koncentruje się na problemie i jego pomyślnym ROZWIĄZANIU. Z tego też powodu jest relatywnie KRÓTKA, zazwyczaj około 20 sesji. Spotkania odbywają się RAZ W TYGODNIU i każde z nich trwa 50 MINUT.

ZADANIA DOMOWE są ważną częścią terapii poznawczo-behawioralnej. Jest to przestrzeń do ćwiczenia nowo nabytych UMIEJĘTNOŚCI. Mogą one polegać np. na notowaniu, jakie myśli przychodzą do głowy w określonych sytuacjach czy zmianie sposobu komunikowania się z innymi.

Ten nurt psychologiczny stworzył w latach 60. XX wieku ceniony psychiatra Aaron BECK. Pierwotnie powstał on w celu LECZENIA DEPRESJI, ponieważ to nią szczególnie się interesował autor. Okazała się bardzo SKUTECZNA, a swoje zastosowanie szybko znalazła również w leczeniu innych zaburzeń.

W procesie terapii poznawczo-behawioralnej szczególnie ważna jest RELACJA między terapeutą a pacjentem oraz ich WSPÓŁPRACA. Terapeuta ma NARZĘDZIA, które dopasowuje INDYWIDUALNIE, natomiast to pacjent jest ODPOWIEDZIALNY za rezultaty terapii. Innymi słowy, terapeuta pomaga pacjentowi stać się WŁASNYM TERAPEUTĄ, aby po zakończonej terapii mógł on sobie radzić samodzielnie.

Terapię poznawczo-behawioralną wykorzystuje się przede wszystkim do LECZENIA: depresji, różnych fobii (w tym fobii społecznej i agorafobii), zaburzeń lękowych, stresu pourazowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, zaburzeń snu, nadmiernego stresu, przewlekłego zmęczenia i fizycznych objawów bólowych.

Terapia poznawczo-behawioralna jest najlepiej przebadaną ze wszystkich form terapii oraz jest uznana za terapię o NAJWIĘKSZEJ SKUTECZNOŚCI. Jej niewątpliwą zaletą jest krótki czas trwania oraz RZADKI NAWRÓT ZABURZEŃ po zakończonej terapii.